Milieubeleid

BUVO Castings BV wil met zijn beleid zeker stellen dat alle belanghebbenden maximaal gediend zijn met goed milieu beleid: werknemers, omgeving/samenleving, klanten en aandeelhouders.

Onze grondstoffen
BUVO Castings BV produceert Aluminium onderdelen vanuit 100% secundair Aluminium. Dit is Aluminium dat door herverwerking weer geschikt gemaakt wordt voor toepassing bij BUVO.

Aluminium is een duurzaam materiaal. Het kan in principe oneindig keer hergebruikt worden.

Onze productie
Bij het produceren van Aluminium onderdelen moet vast Aluminium gesmolten worden en vanuit dat oogpunt is energieverbruik het meest kritische milieuaspect. De beheersing van de CO2 belasting is de key-parameter waarmee BUVO actief zijn processen en machines inzet. Bij het proces ontwerp zal BUVO maximaal rekening houden met smeltverliezen en de beheersing daarvan.

Voor het smelten Aluminium en verwerken van Aluminium onderdelen worden hulpstoffen gebruikt. Deze hulpstoffen worden niet mee opgenomen in product en worden als afval afgevoerd. Het beheersen van afvalstromen is het tweede aspect van actief milieubeheer. Het ontwikkelen van minder belastende processen is een continue aandachtspunt.

Onze omgeving
Ook de omgeving en belasting daarvan zijn niet vergeten. Het spreekt voor zich dat BUVO zich houdt aan geldende milieuconvenanten en regelgeving en brengt dit uiting door bewust een ISO14001 certificering na te streven.

Bij deze certificering horen ook de geldende klant specifieke zaken zoals REACH, Conflict Minerals en  RoHS. Het actief beheersen van de informatie rondom toepassing en eigenschappen van materialen en hulpstoffen is met de certificering geborgd in de bedrijfsvoering.

Inzet van duurzame technieken
Naast grote milieurelevante ontwikkelingen in het productieproces worden ook kleinschalige verbeteringen niet vergeten. Het inzetten van LED verlichting, warmtepompen en zelfs elektrisch aangedreven voertuigen worden tot uitvoer gebracht.

Samengevat is het milieu beleid van BUVO Casting BV afgestemd op een continue verbeter traject met duurzaamheid als stip aan de horizon

Wordt BUVO uw nieuwe leverancier?

Kwaliteit, innovatie en vakmanschap staan bij ons voorop.

Meer informatie Maak een afspraak Foto