Sociaal beleid

BUVO  streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor de werknemers en respecteert alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsvoorwaarden.

Als onderdeel van de sociale verantwoordelijkheid, bevordert BUVO  de openheid en transparantie evenals een voortdurende dialoog met de belanghebbenden, onder wie klanten, aandeelhouders, personeel, leveranciers, de media, onderwijsinstituten, studenten en de samenleving.

Doel van het arbobeleid is om persoonlijk letsel en/of materiële schade te voorkomen zowel bij eigen werknemers alsook bij derden. Door een planmatige aanpak aan de hand van de risico-inventarisatie en –evaluatie en het daarbij behorende plan van aanpak wordt gestreefd naar continue verbetering op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Arbeidsveiligheid en gezondheid

De onderneming tracht risicovrije werkplekken te creëren voor haar werknemers en anderen die in verschillende onderdelen van de onderneming werkzaam zijn, door te voldoen aan de wettelijke eisen betreffende arbeidsveiligheid, milieu en gezondheid.

Respect voor mensenrechten

BUVO  ondersteunt en respecteert de bescherming van internationaal erkende mensenrechten, zoals die zijn gedefinieerd in de Internationale Verklaring voor de Rechten van de Mens. BUVO  spreekt zich uit tegen alle vormen van discriminatie onder andere gebaseerd op ras, nationaliteit, sekse, seksuele geaardheid, geloof en leeftijd. De selectie van personeelsleden geschiedt op basis van persoonlijke kwalificaties voor de betreffende functie.

Anti omkoopbeleid

Wij willen op een eerlijke manier beter presteren dan onze concurrentie. Het stelen van bedrijfseigen informatie, bezit van informatie over handelsgeheimen die is verkregen zonder toestemming van de eigenaar, of het aansporen van zulke openbaarmakingen door voormalige of huidige medewerkers of overig ondernemingen is verboden. Elke werknemer van BUVO moet proberen de rechten van klanten, leverancier, concurrenten en medewerkers van BUVO te respecteren en eerlijk met ze om gaan. Werknemers mogen geen misbruik maken van iemand door manipulatie, verdoezeling, misbruik van vertrouwelijke informatie, onjuiste voorstelling van relevante feiten of andere bewust oneerlijke praktijken, in welke zin dan ook.

Het doel van zakelijk entertainment en geschenken in een commerciële setting is om goodwill en gezonde werkrelaties te creëren, niet om een oneerlijk voordeel te behalen bij klanten. Aangeboden entertainment mag niet worden aangenomen.

Wordt BUVO uw nieuwe leverancier?

Kwaliteit, innovatie en vakmanschap staan bij ons voorop.

Meer informatie Maak een afspraak Foto