5 december 2019

Duurzame productieomgeving bij BUVO Castings

Bij een hogedrukgieterij wordt, door de hoge temperaturen die nodig zijn bij het productieproces, niet snel gedacht aan een duurzame productieomgeving. Dit is echter wel degelijk het geval binnen de muren van onze aluminium hogedruk gieterij. BUVO Castings produceert aluminium gietdelen voor de absolute a-leveranciers binnen de automobiel-, e-mobility en verwarmingsindustrie. Enkele aansprekende namen waar de BUVO gietdelen uiteindelijk in geplaatst worden zijn bijvoorbeeld Audi, BMW, McLaren, Mercedes, Volkswagen, Volvo en Intergas.  Het mogen produceren van onderdelen voor dergelijke organisaties vraagt niet alleen een hoge kwaliteit maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een duurzaamheidsbeleid.

Het verduurzamen van de gehele keten is immers een speerpunt bij dergelijk organisaties. Om hier gehoor aan te geven, alsmede om dicht bij de eigen filosofie rondom duurzaam ondernemen te blijven, stellen wij duurzaamheid centraal binnen onze organisatie. Zo werkt de organisatie uitsluitend met duurzame materialen. Het gebruik van secundair aluminium is hier een voorbeeld van. De productie van secundaire aluminium legeringen uit “gerecycled ” aluminium kost 20 keer minder energie dan de productie van primair aluminium uit bauxiet. Daarbij behouden de secundaire legeringen alle eigenschappen van het oorspronkelijke materiaal. Met deze bedrijfsvoering bereikt BUVO hoogwaardige kwaliteit maar wordt tevens de ecologische footprint gereduceerd. Daarnaast streeft BUVO werkwijze volgens het industrie 4.0 principe na waarbij volledige automatisering zorgt voor optimale, efficiënte en zuinige productieprocessen.

Met de bouw van de nieuwe en derde giethal ontstonden er weer tal van mogelijkheden voor het verder verduurzamen van de organisatie. Deze mogelijkheden zijn, door de BUVO organisatie, met beide handen aangepakt. Zo heeft Colt International hun high-end en energiezuinige luchtbehandelingssysteem geleverd en heeft de gieterij een adiabatisch koelsysteem om in de zomer te koelen en in de winter te verwarmen. In de winter wordt de gieterij verwarmd met restwarmte van het koelsysteem en de compressoren. Ook de nieuwe gietcellen, de voorsmeltovens en de doseerovens, die deze hal zullen vullen, zijn de modernste in hun soort een kennen een sterke reductie ten aanzien van energiegebruik wanneer ze vergeleken worden met hun voorgangers.

Door al deze initiatieven heeft de Helmondse gieterij het voor elkaar gekregen om alle gebouwen gasloos te kunnen verwarmen. Hiermee is de voormalige CO2 uitstoot door het verwarmen van 473.000 kg/Jaar teruggebracht tot 0. Door de duurzaamheidsfocus van de organisatie is tevens het totale energieverbruik teruggebracht tot 727  MWh/Jaar, hetgeen een reductie van meer dan 75% is.

Zo zie je maar: ook binnen maakbedrijven, waarbij je in eerste instantie niet direct zou denken aan een duurzame omgeving, kan duurzaamheid door de juiste bedrijfsvoering een centrale positie in de organisatie hebben.

Deel deze pagina

  • T
  • P
  • F

In 2020 vieren we ons 40-jarige bestaan. De festiviteiten voor dit ...

4 juni 2020

Die Casting for Green Mobility op Euroguss 2024

In 2020 vieren we ons 40-jarige bestaan. De festiviteiten voor dit ...

4 juni 2020

Miljoenenorder voor Buvo Castings

In 2020 vieren we ons 40-jarige bestaan. De festiviteiten voor dit ...

4 juni 2020